Regulamin Sklepu internetowego MofuMofu.pl

 

Zawiera m.in zasady umów sprzedaży poprzez Sklep, najważniejsze informacje o

sprzedawcy, sklepie, prawach autorskich oraz prawach konsumenta

 

Spis treści:

§1 Definicje

§2 Kontakt ze sprzedawcą

§3 Wymogi techniczne

§4 Zakupy w sklepie

§5 Płatności

§6 Realizacja zamówienia

§7 Prawo odstąpienia od umowy

§8 Wyjątki od prawa ustąpienia od umowy

§9 Reklamacje

§10 Dane osobowe

§11 Zastrzeżenia

§12 Własne Grafiki

§13 Prawa Autorskie

§14 Discord i inne fora

§15 Postanowienia dotyczące kupujących, będących konsumentami

 

§1 Definicje:

 

1.

Własne Grafiki - Grafiki które należą do Kupującego. Kupujący może wysłać grafikę do sklepu w  celu nadrukowania grafiki na towar.

2.

Kupujący - Każdy Podmiot kupujący w Sklepie

3.

Prawa Autorskie - Zaświadczenie o posiadaniu praw komercyjnych lub

Konsumenckich, zrobionych najczęściej przez autora grafiki.

Regulamin - Niniejszy Regulamin.

Dni robocze - Dni od Poniedziałku do Piątku, za wyjątkiem dni ustawowo

wolnych od pracy.

Konto - Uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatne funkcja strony Sklepu

(usługa świadczona drogą elektroniczną), Dzięki której kupujący może założyć

w Sklepie swoje indywidualne konto, ułatwiające zakupy w Sklepie

Inne Fora - czyt. Facebook, Discord oraz Instagram

Konsument - Konsument w znaczeniu przepisów Kodeksu Cywilnego

Sklep - Sklep internetowy prowadzony przez Andrea Klepackiego Lenti,

pod adresem MofuMofu.pl

Sprzedawca - Andrea Klepacki Lenti, Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową

działalność gospodarczą, pod nazwą "MofuMofu Andrea Klepacki Lenti" prowadzącą

Informacje o Działalności Gospodarczej NIP: 5833471252 nr REGION: 524484660Gdańsk

Odrzańska 14/2 80-808

 

§2 Kontakt ze sprzedawcą

 

  1.

Adres Pocztowy: Gdańsk Odrzańska 14/2 80-808

  2.

Adres e-mail: [email protected]

  3.

Telefon: 698 211 707

 

§3 Wymogi techniczne

 

  1.

Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu, potrzebne jest:

     - Urządzenie z dostępem do Internetu.

     - Przeglądarka obsługująca pliki cookies.

  2.

Dla założenia konta w Sklepie, poza wymogami określonymi w §3 ust.1

niezbędne jest:

     - Aktywne konto e-mail

  3.

Dla ułatwienia przebiegu transakcji, zalecane (nieobowiązkowe) jest:

     - Podanie w koncie swojego numeru telefonu

     - Dołączenie do naszego Discorda

 

§4 Zakupy w sklepie

 

  1.

Cena wysyłki jest naliczana pod koniec transakcji po wyborze sposobu

doręczenia.

  2.

Ceny widoczne w Sklepie, są cenami całkowitymi za towar.

  3.

Sprzedawca zwraca uwagę że cena końcowa składa się z :

     - Ceny za Towar

     - Ceny za dostawę

     - Kwota manipulacyjna za sposób płatności

  4.

Wybrany do kupienia towar, należy umieścić w koszyku bądź aby następnie

dokonać zakupu.

  5.

Następnie kupujący po udaniu się do koszyka, ma możliwość odznaczenia

towaru który chce zakupić później. W takim wypadku towar który nie był

zaznaczony, po ukończeni transakcji, zostanie jeszcze w koszyku.

  6.

Przed zakończeniem transakcji, należy zaznaczyć sposób doręczenia,

zależnie od firmy, kwota manipulacyjna będzie się lekko różnić (np +15zł za

kuriera "LosKurieros").

  7.

Po zaznaczeniu rodzaju przesyłki, należy wypełnić adres na który ma

zostać wysłana paczka z towarem.

  8.

Przed zakończeniem transakcji, należy zaznaczyć że się zapoznało

z regulaminem, podać adres email w przypadku bycia niezalogowanym itp.

  9.

Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy

kupującym a sprzedawcą.

  10.

Sprzedawca przekazuje Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży

na trwałym nośniku, najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.

  11.

Kupujący może dokonać zakupów bez rejestracji, poprzez podawanie swoich

danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

 

§5 Płatności

 

  1.

Za złożone zamówienie, można zapłacić w zależności od wyboru kupującego:

     a. Za pośrednictwem Platwormy płatniczej:

        - MicroSMS.pl

        - PayPal

  2.

Dostawcą płatności internetowych jest RPDP Robert Paszkowski

posiadający siedzibę w Warszawie 02-143, ul. Żwirki i Wigury 3/10.

NIP 118-210-51-20. Więcej na -> https://microsms.pl

  3.

Sprzedawca informuje, że w wypadku niektórych metod płatności, za względu na

ich specyfikacje, opłacenie zamówienia jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po

złożeniu zamówienia.

 

§6 Realizacja zamówienia.

 

  1.

Dostawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru bez wad.

  2.

Termin realizacji zamówienia, wskazany jest w sklepie

  3.

W przypadku płacenia za zamówienie z góry, Dostawca zobowiązany jest do

przystąpienia realizacji po jego opłaceniu.

  4.

W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym

terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla

towaru o najdłuższym terminie.

  5.

Towar dostarczony jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

  6.

Towary zakupione w sklepie, dostarczane są w zależności od tego jaką metodę

dostawy wybrał kupujący:

     a. Kurier DpD

     b. Do paczkomatów InPost

 

§7 Prawo odstąpienia od umowy.

 

  1.

Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem

Sklepu, z zaostrzeniem §8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek

przyczyny.

  2.

 Termin do odstąpienia od umowy wygasa po 14 dniach od dnia:

     a. w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru, lub w którym osoba trzecia

inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie towaru.

     b. w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru, lub w którym osoba trzecia

inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej

rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy

które dostarczone są osobno.

  3.

Aby konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musi poinformować

Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w §2 Regulaminu, o swojej decyzji o

odstąpieniu od umowy w drodze jednorazowego oświadczenia (np pismo wysłane pocztą

lub wysłane pocztą elektroniczną).

  4.

W formularzu muszą się znajdować podstawowe dane takie jak imię i nazwisko,

oraz nazwa i ilość zwracanego towaru.

  5.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy że Konsument wyśle

informacje dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed

upływem terminu do odstąpienia od umowy.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  6.

W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie,

a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

  7.

Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

  8.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  9.

Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres:

Gdańsk ul. Odrzańska 14/2 80-808 niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o

odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

  10.

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

  11.

Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

  12.

Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.

  13.

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Konsumenta kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.

 

§8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

 

  1.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

     a. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji

Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

     b. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin

przydatności do użycia.

     c. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu

opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli

opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

     d. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają

nierozłącznie połączone z innymi rzeczami

     e. W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe

dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

     f. O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę

w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie

sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy

     g. O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie

świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i

po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§9 Reklamacje

 

  1.

W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.

  2.

Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

     a. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,

     b. przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,

     c. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,

     d. żądać usunięcia wady.

  3.

Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w §2

Regulaminu.

  4.

Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy,

Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres

Gdańsk ul. Odrzańska 14/2 80-808

  5.

Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna

w opisie produktu w Sklepie.

  6.

Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na disciord lub adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.

  7.

Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

  8.

W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument

może skorzystać m.in. z:

     a. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego

należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne.

     b. Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim

Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem

polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne.

     c. Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów

 

§10 Dane Osobowe

 

   1. 

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – "RODO"

   2.

Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest.

     - umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6

ust. 1 lit. b RODO)

     - ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz

     - prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

   3.

Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy sprzedaży. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży w Sklepie.

   4.

Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:

     a. przestanie obowiązywać umowa sprzedaży zawarta między Kupującym a Sprzedawcą

     b. na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego

     c. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową sprzedaży

zawartą przez Sklep

     d. zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy

podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy

*w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

   5.

Kupującemu przysługuje prawo żądania:

     a. dostępu do swoich danych osobowych,

     b. ich sprostowania,

     c. usunięcia,

     d. ograniczenia przetwarzania

     e. przeniesienia danych do innego administratora

                a także prawo:

     f. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną

sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1

lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).

   6.

W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu.

   7.

W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

§11 Zastrzeżenia

 

   1.

Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

   2.

Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.

   3.

Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.

   4.

Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

   5.

Postanowienia dotyczące towarów i umowy sprzedaży stosuje się odpowiednio do treści cyfrowych i umowy o dostarczanie treści cyfrowych, o ile Regulamin nie określa tych kwestii odrębnie.

 

§12 Własne Grafiki

 

   1.

Grafiki które posiada strona mają wykupioną licencję, i ich dystrybucja bez zgody MofuMofu.pl jest niezgodna z prawem.

   2.

Kupujący ma prawo wysłać własną grafikę w celu nadrukowania wzoru na produkt. W takim wypadku firma nie odpowiada za konsekwencje prawne wynikające z braku licencji na daną grafikę. Kupujący zatwierdzając posiadanie własności do praw autorskich ponosi pełną ewentualną odpowiedzialność prawną.

   3.

Firma w przypadku nadrukowania grafiki bez zakupionej licencji, przyjmuje stanowisko firmy wykonującej usługę na zlecenie klienta.

 

§13 Prawa Autorskie

 

   1.

Aby grafika mogła pojawić się w stałej ofercie sklepu mofumofu.pl, sklep musi posiadać wykupiona licencję bądź posiadać dokument zaświadczający o prawach własności do grafiki

   2.

Firma nie ponosi odpowiedzialności za grafiki wysłane przez konsumenta.

 

§14 Discord i inne fora

 

   1.

Serwer Discord ma służyć do wygodnego i przyjemnego jak i szybkiego składania reklamacji lub zadawania pytań

   2.

Zastrzegamy sobie do posiadania osobnego regulaminu Discord na stronie discord

   3.

Strony czy konta które są podane w zakładce strony mofumofu.pl są własnością firmy i próba podszywania się pod nie może grozić zablokowaniem na sklepie lub na danym forum internetowym.

 

§15 Postanowienia dotyczące kupujących nie będących konsumentami

 

   1.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.

   2.

Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem, w granicach prawem dopuszczonych, jest wyłączona.

   3.

W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.